Wachtwoord vergeten

  KoningsdagDorpshuis de GroenenbergGeschiedenisInteractieve kaart Glimmen

  Koningsdag

  Wij organiseren jaarlijks o.a.

  Dorpshuis de Groenenberg

  Het kloppende hart van Glimmen

  Geschiedenis

  Ons dorp heeft een rijke geschiedenis, bekijk het op deze website

  Interactieve kaart Glimmen

  Wie wat waar, vind het op deze kaart

  maandag 17 juli 2017 - 22:42:59

  Helaas geen financiële ondersteuning door Provincie voor dorpsvisie

  Voor de te ontwikkelen dorpsvisie in verband met de eventuele gemeentelijke herindeling en de positie van Glimmen. Vroegen wij de Gedeputeerde Staten Groningen (Provincie) om financiële ondersteuning. Helaas ziet de Provincie geen mogelijkheden voor ondersteuning. Wij ontvingen deze brief.

  Door PB Glimmen in Nieuws - - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

  donderdag 08 juni 2017 - 15:57:25

  Zomervakantie

  Plaatselijk Belang Glimmen heeft vanaf 1 juli 2017 tot 1 september 2017 zomervakantie. Tijdens deze periode worden alleen dringende vragen beantwoord. De overige vragen beantwoorden wij zo spoedig mogelijk na 1 september 2017.


  Plaatselijk Belang Glimmen wenst u een fijne zomer.

  Door PB Glimmen in Nieuws - - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

  woensdag 10 mei 2017 - 11:06:41

  Jaarverslag en financieel verslag 2016 en begroting 2017

  Bekijk en download op deze pagina ons jaarverslag 2016 en het financieel verslag 2016 en de begroting 2017 van het Plaatselijk Belang Glimmen. Het financieel verslag van de Glimmer'lei zin separaat gerapporteerd.

  Door PB Glimmen in Nieuws - - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

  dinsdag 18 april 2017 - 10:50:33

  Programma Koningsdag Glimmen

  Door PB Glimmen in Nieuws - - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

  vrijdag 07 april 2017 - 14:36:31

  ALV Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 12 april 2017

  De Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen nodigt u van harte uit voor haar


  ALGEMENE LEDENVERGADERING
  aanstaande woensdag 12 april 2017, aanvang 20.30 uur
  in Dorpshuis ‘De Groenenberg’


  Agenda:
  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Communicaties (ingekomen en uitgegane stukken, mededelingen)
  - Mails van Jeene Blaauw inzake verkeer naar Rangeerterrein (Zijn beantwoord en heeft onze aandacht)
  - Jeroen Hommes inzake huisvesting. (overleg heeft plaatsgevonden en ook een bewonersavond is georganiseerd in het najaar van 2016)
  4. Notulen ledenvergadering van 13 april 2016
  5. Jaarverslag 2016
  a. Verslag van de voorzitter
  b. Financieel verslag 2016
  c. Verslag kascommissie 2016 en benoeming kascommissie 2017
  d. Décharge bestuur voor gevoerd beleid 2016
  e. Begroting 2017
  6. Bestuurssamenstelling/Bestuurswijzigingen.
  7. Dorpsvisie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting


  Komt allen en praat mee over verkeer, herindeling, woningbouw en nog veel meer!!!

  Door PB Glimmen in Nieuws - - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

  woensdag 04 januari 2017 - 22:35:36

  Nieuwjaarsreceptie/nieuwjaarsborrel vrijdag 6 januari 2017

  Namens het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen, het Dorpshuisbestuur en het Vrijdagavondcafé nodigen wij u bij deze graag uit tot het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie/ nieuwjaarsborrel, die gehouden zal worden op:

  Vrijdag 6 januari 2017, vanaf 19.30 uur.

  Uiteraard in ons dorpshuis ‘De Groenenberg’. Wij hopen in het gezelschap van vele Glimmenaren, met een hapje en een drankje, het nieuwe jaar kracht bij te zetten.

  Met vriendelijke groeten, De organisatie

  Door PB Glimmen in Nieuws - - printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht

  Ga naar pagina  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10